Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja

Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja
Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja
IQOS je alternativa za odrasle pušače koji bi u suprotnom nastavili da puše i koji žele da uživaju u pravom ukusu duvana bez mnogih neželjenih efekata cigareta, kao što su pepeo i dim. On nije za ljude koji su prestali da puše ili nikada nisu pušili. IQOS je naš najnapredniji bezdimni proizvod koji koristi sofisticiranu elektroniku da zagrije duvan umjesto da ga sagoreva kako bi ispustio paru sa ukusom koja sadrži nikotin. IQOS i duvanske patrone nisu za maloljetne osobe (ispod 18 godina starosti). Pogledajte odjeljak Važne informacije za detaljnije informacije. https://me.iqos.com/me/discover/information
Ne. IQOS nije uređaj za odvikavanje od pušenja i nije predviđen za uređaj za odvikavanje od pušenja. Ako ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duvan.
Ne, IQOS ne proizvodi dim zato što ne sagorijeva duvan. On generiše duvansku paru, to je ono što vidite kada koristite IQOS.
IQOS je bolja alternativa pušenju zbog toga što zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva. On pruža pravi ukus duvana bez vatre, pepela ili dima cigareta i sa manje mirisa. IQOS emituje u prosjeku 95% niže opasnih hemikalija u poređenju sa cigaretama.* Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik po Vaše zdravlje od nastavljanja pušenja. Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost. * U poređenju sa duvanom referentne cigarete (3R4F). On ne mora nužno biti jednak smanjenju rizika od 95%. Ako ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duvan i nikotin.
Ne biste trebali. IQOS uređaj je dizajniran da radi isključivo sa duhanskim patronama, i obrnuto. Samo njihovim zajedničkim korištenjem možete u potpunosti iskoristiti sve prednosti koje pruža i koje su dokazane od strane PMI science. Sve naše studije zasnovane su na korištenju IQOS uređaja sa duvanskim patronama.
Ne. IQOS nije bez rizika. IQOS emituje duvansku paru koja sadrži u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija u poređenju sa cigaretama*. Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik od nastavljanja pušenja. Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost. * U poređenju sa duvanom referentne cigarete (3R4F). On ne mora nužno biti jednak smanjenju rizika od 95%. Ako ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duvan i nikotin.
U slučaju da IQOS™ nije izričito reguliran, potrošači bi trebalo da poštuju pravila i koriste zdrav razum u vezi sa tim gde i u čijoj okolini koriste proizvod. Sastav aerosola ovog proizvoda je značajno različit od sastava dima cigarete. Odluku koja se tiče korištenja u zatvorenom javnom prostoru će morati da donesu vlasti. U avionu: potrošači bi trebalo da traže dozvolu od zaposlenih u aviokompaniji. Većina aviokompanija trenutno ne dozvoljava pušenje ili korištenje alternativnih duvanskih proizvoda u svojim letelicama.
Dozvola za unos za duvanske patrone je slična kao za cigarete i razlikuje se od zemlje do zemlje.

Prije odlaska na odmor, dobro provjerite dozvole postavljene od strane odgovarajuće vladine agencije u zemlji u koju putujete.

Carinske vlasti u zemlji Vaše destinacije mogu osporiti višak dozvoljenog za unos i može oduzeti proizvod ili čak primjeniti kazne.

Putnici bi trebalo da provjere prije putovanja da li je unošenje duvanskih proizvoda u zemlju destinacije dozvoljeno.
Za bilo kakvu pomoć kontaktirajte Vašu Službu za korisnike: Telefonom: 080 800 005, Ponedjeljak - Petak: 09:00 - 21:00. E-poštom: contact.me@iqos.com
Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoljetne pušače.