Loading...
Da li želite da saznate više o prednostima korišćenja IQOS-a? Ostavite nam broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati
*
*
*
close

Pogledajte naše IQOS proizvode

Karakteristike
Osnovne boje
Pregled sistema
Džepni punjač i držač
Držač i džepni punjač
Dizajn i karakteristike
 • Kompaktan i ergonomski dizajn
 • Dva uzastopna korištenja
 • Brzo punjenje
 • Širok asortiman opcija prilagodjavanja s poklopcima u boji
 • Lako umetanje s magnetnim zaključavanjem
 • Dvostruko brže punjenje u poređenju s modelom IQOS 2.4 Plus
 • Širi raspon radne temperature
 • Intuitivan, dizajniran za jednostavno korištenje
Broj konzumacija po svakom punjenju IQOS uređaja*
20 konzumacija
20 konzumacija
Broj uzastopnih korištenja bez potrebe za ponovnim punjenjem držača
2
N/A
Operativna temperatura
0 ⁰ C to 50 ⁰ C (približno)
10 ⁰ C to 40 ⁰ C (približno)
Ulaz za napajanje
USB-C
Mikro USB
Povezivanje
NFC i Bluetooth
Bluetooth
Mogućnosti personalizacije
Vratanca za punjač: 16 boja
Poklopac za držač: 12 boja
Poklopac za držač: 12 boja
Dimenzije držača (mm)
Mjere: 14,42
V: 92,27
Mjere: 15,04
V: 93,6 Š: 51,2
V: 112,5
Š: 21,86
Dimenzije punjača (mm)
Š: 46,3
D: 22,88
V: 114,68
Š: 51.2
D: 21.86
V: 112.5
Težina
Držač: 22 g
Džepni punjač: 103 g
Držač: 20 g
Punjač: 100 g
Kapacitet baterije
2900 mAh nominalno
2900 mAh nominalno

*U okviru optimalne operativne temperature.

****Vrijeme punjenja IQOS 3 DUO držača u prosjeku iznosi 1 min 50 s za od 0-1 korištenja, 3 min 25 s punjenja za od 1-2 korištenja, 5 min 15 s punjenja za od 0-2 korištenja. Početno vrijeme potpunog punjenja za IQOS 3 DUO držač iznosi 10 min 05 s. Vrijeme punjenja držača može zavisiti od uslova korištenja kao što su životni vijek baterije, okolina [vremenski uslovi] i samo korištenje uređaja.

Karakteristike
Osnovne boje
Pregled sistema
Džepni punjač i držač
Držač i džepni punjač
Dizajn i karakteristike
 • Kompaktan i ergonomski dizajn
 • Dva uzastopna korištenja
 • Brzo punjenje
 • Širok asortiman opcija prilagodjavanja s poklopcima u boji
 • Lako umetanje s magnetnim zaključavanjem
 • Dvostruko brže punjenje u poređenju s modelom IQOS 2.4 Plus
 • Širi raspon radne temperature
 • Intuitivan, dizajniran za jednostavno korištenje
Broj konzumacija po svakom punjenju IQOS uređaja*
20 konzumacija
20 konzumacija
Broj uzastopnih korištenja bez potrebe za ponovnim punjenjem držača
2
N/A
Operativna temperatura
0 ⁰ C to 50 ⁰ C (približno)
10 ⁰ C to 40 ⁰ C (približno)
Ulaz za napajanje
USB-C
Mikro USB
Povezivanje
NFC i Bluetooth
Bluetooth
Mogućnosti personalizacije
Vratanca za punjač: 16 boja
Poklopac za držač: 12 boja
Poklopac za držač: 12 boja
Dimenzije držača (mm)
Mjere: 14,42
V: 92,27
Mjere: 15,04
V: 93,6 Š: 51,2
V: 112,5
Š: 21,86
Dimenzije punjača (mm)
Š: 46,3
D: 22,88
V: 114,68
Š: 51.2
D: 21.86
V: 112.5
Težina
Držač: 22 g
Džepni punjač: 103 g
Držač: 20 g
Punjač: 100 g
Kapacitet baterije
2900 mAh nominalno
2900 mAh nominalno

*U okviru optimalne operativne temperature.

****Vrijeme punjenja IQOS 3 DUO držača u prosjeku iznosi 1 min 50 s za od 0-1 korištenja, 3 min 25 s punjenja za od 1-2 korištenja, 5 min 15 s punjenja za od 0-2 korištenja. Početno vrijeme potpunog punjenja za IQOS 3 DUO držač iznosi 10 min 05 s. Vrijeme punjenja držača može zavisiti od uslova korištenja kao što su životni vijek baterije, okolina [vremenski uslovi] i samo korištenje uređaja.