Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoljetne pušače.