iqos nauka

IQOS nauka i vizija.

IQOS je proizvod kombinacije nauke, tehnologije i vizije.

Nauka iza zagrijavanja duvana

Vjerujemo u nauku. Vjerujemo da ona može promeniti živote miliona pušača, koji bi inače nastavili da puše. U tom smislu smo angažovali naučnike da rade na važnoj ideji: razvijanju manje štetnih proizvoda na koje pušači cigareta mogu da pređu ako ne prestanu da puše. Stotine naučnika i inženjera u globalnim centrima za istraživanje i razvoj kompanije PMI u Švajcarskoj i Singapuru su razvili i procjenili IQOS, inovativni elektronski uređaj koji zagrijava, a ne sagorijeva duvan. Zagrijani duvan proizvodi duvansku paru koja isporučuje ukus duvana i nikotin.

Testirano prema najvišim standardima

IQOS je prošao stroge naučne procjene, uključujući do danas 18 nekliničkih i 10 kliničkih studija koje su uključivale hiljade učesnika. Ukupni dostupni dokazi pokazuju da, iako upotreba IQOS-a ne isključuje rizik, prelazak na IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.

Da li želite da otkrijete zašto to možemo zaključiti? Saznajte više o nekim od ključnih naučnih dokaza o IQOS-u.
iqos nauka
iqos nauka
iqos nauka

Zašto je zagrijavanje bolje

Tehnologija - svijet se vrti oko nje. Tokom godina, radikalno je promenila naše živote na bolje. Način na koji radimo, način na koji komuniciramo, način na koji putujemo. Kombinovanjem nauke i tehnologije, na taj način smo razvili bolju alternativu za nastavak pušenja. IQOS mijenja nabolje na način na koji odrasli pušači, koji bi inače nastavili da puše, mogu uživati u duvanu. IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duvana emituje velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl™ tehnologija sprečava sagorijevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.

Tehnologija zagrijavanja

Cigarete sagorijevaju duvan, dostižu visoke temperature i proizvode pepeo, katran i dim sa velikom brojem i nivoima štetnih materija. Kada se cigareta zapali, duvan sagorijeva na temperaturi od oko 600°C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne dim, temperatura na gorućem vrhu poraste iznad 800°C.

Dim cigareta je složena mješavina od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 organi javnog zdravstva povezali sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem.

IQOS HeatControl™ tehnologija zagrijava duvan na nižoj temperaturi (ispod 350°C), osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Pošto nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.
Važna informacija: 95% manje štetnih materija ne znači nužno 95% smanjenje rizika. IQOS nije bez rizika.
* ”95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa niza štetnih materija (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete (3R4F). Videti Važne informacije na IQOS.com
iqos nauka
iqos nauka
iqos

Cigarete stvaraju katran. IQOS ne stvara.

Katran je proizvod sagorijevanja cigarete. IQOS ne stvara katran jer zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva. On stvara aerosolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivoe štetnih sastojaka**. ​

Potpuni prelazak na IQOS je manje štetan od nastavka pušenja cigareta. ​

*Prosječno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom cigarete.
Važna informacija: Iako IQOS ne porizvodi katran, IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.
Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.​
iqos nauka

Duvanska para u odnosu na duvanski dim

Duvanska para IQOS-a je manje štetna od dima cigareta. Da bismo to demonstrirali, sproveli smo sveobuhvatan program procjene koji je obuhvatio 10 kliničkih studija o hemijskim svojstvima aerosola (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija) i uključio hiljade učesnika iz SAD, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja bolju aleternativu od nastavka pušenja cigareta.
iqos

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ne stvara.

IQOS oslobađa manje štetnih sastojaka od cigareta.​

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. Cigarete sagorijevaju duvan, što stvara visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ne sagorijeva duvan, tako da stvara u prosjeku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama*.​ Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. Cigarete sagorijevaju duvan, što stvara visoke količine ugljen-monoksida.
IQOS ne sagorijeva duvan, tako da stvara u prosjeku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*
Važna informacija: To ne znači i smanjenje rizika od 98%. IQOS nije proizvod bez rizika i on oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.
*Izvor: Izmerili smo nivoe određenih štetnih sastojaka koje ugledne organizacije za javno zdravlje smatraju prioritetnim prilikom izvještavanja. Tih sastojaka u prosjeku ima manje za 95% u poređenju sa dimom cigareta (isključujući nikotin).

Kvalitet vazduha u zatvorenom

Indoor Air Quality (kvalitet vazduha u zatvorenom - „IAQ“) se odnosi na kvalitet vazduva u zgradama, uglavnom zasnovan na principu obezbjeđivanja zdravlja i komfora stanara. Temperatura, vlažnost i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u prostoriji koja je pod ekološkim nadzorom. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Naša studija pokazuje da, zbog toga što ne sagorijeva duvan i ne oslobađa dim, i drastično smanjuje nivoe štetnih supstanci kao što su ugljen-monoksid, IQOS nema negativan uticaj na kvalitet vazduha u zatvorenom. Nekoliko je jedinjenja koje smo ipak otkrili i pronađeno je u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smjernicama za kvalitet vazduha.
IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoljetne pušače.
iqos nauka
iqos nauka

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili da puše cigarete*. Otkrijte više o našem putovanju u naučne procjene.
IQOS nije bez rizika. Sadrzi nikotin što stvara zavisnost. Najbolja odluka koju svaki pušač može donijeti je da potpuno prestane sa upotrebom duvana i nikotina.
*Tromesječna klinička studija sprovedena u SAD i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u približno stvarnim uslovima.
iqos nauka
iqos nauka
Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoljetne pušače.