Loading...
*
*
*
close

Nauka i vizija iza IQOS-a

Nauka

IQOS nauka
IQOS nauka
Testirano po najvišim standardima

Testirano po najvišim standardima
Zašto je zagrijavanje bolje


IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duvana emituju velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl ™ tehnologija sprečava sagorijevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.
IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duvana emituju velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl ™ tehnologija sprečava sagorijevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.
Zašto je zagrijavanje bolje

Kad se cigareta zapali, duvan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne, vrh cigarete dostigne temperaturu i veću od 800 ° C.

Dim cigarete je složena mješavina preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih je oko 100 dovedeno u vezu sa bolestima povezanim sa pušenjem od strane javnih zdravstvenih institucija.

Saznajte Više
Kad se cigareta zapali, duvan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne, vrh cigarete dostigne temperaturu i veću od 800 ° C.

Tehnologija zagrijavanja

Kad se cigareta zapali, duvan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne, vrh cigarete dostigne temperaturu i veću od 800 ° C.

Dim cigarete je složena mješavina preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih je oko 100 dovedeno u vezu sa bolestima povezanim sa pušenjem od strane javnih zdravstvenih institucija.

Saznajte Više

IQOS HeatControl ™ tehnologija zagrijava duvan na nižoj temperaturi (ispod 350 ° C), osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Budući da nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Dim cigarete je složena mješavina preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih je oko 100 dovedeno u vezu sa bolestima povezanim sa pušenjem od strane javnih zdravstvenih institucija.
IQOS HeatControl ™ tehnologija zagrijava duvan na nižoj temperaturi (ispod 350 ° C), osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Budući da nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Duvanska para vs. dim

Duvanska para vs. dim

Duvanska para vs. dim

Duvanska para IQOS-a manje je štetna od dima cigarete. Da bismo to demonstrirali, proveli smo sveobuhvatan program procjene koji je obuhvatao 10 kliničkih studija aerosolne hemije (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija), a uključio je hiljade učesnika iz SAD-a, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da potpuni prelazak na IQOS, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik od nastavka pušenja cigareta.

Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u sobi sa kontrolisanim uslovima. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Saznajte Više
Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru

Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u sobi sa kontrolisanim uslovima. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Saznajte Više

Naša studija pokazuje da IQOS ne sagorijeva duvan i ne stvara dim te ima značajno manji uticaj na kvalitet vazduha u zatvorenom nego dim cigareta. To znači da je nekoliko spojeva koje smo ipak otkrili pronađeno u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smjernicama za kvalitet vazduha

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u sobi sa kontrolisanim uslovima. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.
Naša studija pokazuje da IQOS ne sagorijeva duvan i ne stvara dim te ima značajno manji uticaj na kvalitet vazduha u zatvorenom nego dim cigareta. To znači da je nekoliko spojeva koje smo ipak otkrili pronađeno u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smjernicama za kvalitet vazduha
Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?

Naučna mašina

Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*. Saznajte više o našem naučno istraživačkom putovanju

Saznajte Više
Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*.
Saznajte više o našem naučno istraživačkom putovanju

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*. Saznajte više o našem naučno istraživačkom putovanju

Saznajte Više

*Tromjesečna klinička studija sprovedena u SAD-u i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u gotovo stvarnim uslovima

Prelazak na IQOS
Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?