Loading...
Da li želite da saznate više o prednostima korišćenja IQOS-a? Ostavite nam broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati
*
*
*
close

Nauka i vizija iza IQOS-a

IQOS je kombinacija nauke, tehnologije i vizije.

Nauka i vizija iza IQOS-a

Nauka

IQOS nauka
Mi vjerujemo u nauku. Vjerujemo da može promijeniti život miliona pušača, koji bi inače nastavili sa pušenjem. U tom smislu regrutovali smo naučnike da rade na važnoj misiji: razvoju manje štetnih proizvoda na koje pušači cigareta mogu preći ako ne prestanu sa pušenjem. Stotine naučnika i inženjera u globalnim PMI-jevim centrima za istraživanje i razvoj u Švajcarskoj i Singapuru razvili su i procijenili IQOS, inovativni elektronski uređaj koji zagrijava, a ne sagorijeva duvan. Proizvodi duvansku paru pružajuči pravi ukus duvana i nikotin.
IQOS nauka
IQOS je prošao robusne naučne procjene, uključujući do danas 18 nekliničkih i 10 kliničkih studija koje su uključivale hiljade učesnika. Ukupni dostupni dokazi pokazuju da, iako upotreba IQOS-a nije bez rizika, prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja cigareta.
Testirano po najvišim standardima

Testirano po najvišim standardima

IQOS je prošao robusne naučne procjene, uključujući do danas 18 nekliničkih i 10 kliničkih studija koje su uključivale hiljade učesnika. Ukupni dostupni dokazi pokazuju da, iako upotreba IQOS-a nije bez rizika, prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja cigareta.
Želite li saznati zašto to možemo zaključiti? Saznajte više o ključnim naučnim dokazima o IQOS-u.
Testirano po najvišim standardima
Tehnologija - svijet se vrti oko nje. Tokom godina radikalno je promijenila naše živote nabolje. Način rada, način komunikacije i način putovanja. Kombinujući nauku i tehnologiju, razvili smo bolju alternativu nastavku pušenja. IQOS se mijenja nabolje na kako bi odrasli pušači, koji bi inače nastavili sa pušenjem, mogli uživati u duvanu.
Zašto je zagrijavanje bolje

Zašto je zagrijavanje bolje


Tehnologija - svijet se vrti oko nje. Tokom godina radikalno je promijenila naše živote nabolje. Način rada, način komunikacije i način putovanja. Kombinujući nauku i tehnologiju, razvili smo bolju alternativu nastavku pušenja. IQOS se mijenja nabolje na kako bi odrasli pušači, koji bi inače nastavili sa pušenjem, mogli uživati u duvanu.
IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duvana emituju velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl ™ tehnologija sprečava sagorijevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.
IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duvana emituju velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl ™ tehnologija sprečava sagorijevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.
Zašto je zagrijavanje bolje

Kad se cigareta zapali, duvan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne, vrh cigarete dostigne temperaturu i veću od 800 ° C.

Dim cigarete je složena mješavina preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih je oko 100 dovedeno u vezu sa bolestima povezanim sa pušenjem od strane javnih zdravstvenih institucija.

Saznajte Više
Kad se cigareta zapali, duvan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne, vrh cigarete dostigne temperaturu i veću od 800 ° C.

Tehnologija zagrijavanja

Kad se cigareta zapali, duvan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne, vrh cigarete dostigne temperaturu i veću od 800 ° C.

Dim cigarete je složena mješavina preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih je oko 100 dovedeno u vezu sa bolestima povezanim sa pušenjem od strane javnih zdravstvenih institucija.

Saznajte Više

IQOS HeatControl ™ tehnologija zagrijava duvan na nižoj temperaturi (ispod 350 ° C), osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Budući da nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Važne informacija: To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%. IQOS nije bez rizika.
* ”95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa niza štetnih materija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete (3R4F). Pogledajte Važne informacije na IQOS.com
Dim cigarete je složena mješavina preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih je oko 100 dovedeno u vezu sa bolestima povezanim sa pušenjem od strane javnih zdravstvenih institucija.
IQOS HeatControl ™ tehnologija zagrijava duvan na nižoj temperaturi (ispod 350 ° C), osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Budući da nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Duvanska para vs. dim

Duvanska para vs. dim

Duvanska para vs. dim

Duvanska para IQOS-a manje je štetna od dima cigarete. Da bismo to demonstrirali, proveli smo sveobuhvatan program procjene koji je obuhvatao 10 kliničkih studija aerosolne hemije (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija), a uključio je hiljade učesnika iz SAD-a, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da potpuni prelazak na IQOS, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik od nastavka pušenja cigareta.

Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u sobi sa kontrolisanim uslovima. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Saznajte Više
Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru

Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u sobi sa kontrolisanim uslovima. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Saznajte Više

Naša studija pokazuje da IQOS ne sagorijeva duvan i ne stvara dim te ima značajno manji uticaj na kvalitet vazduha u zatvorenom nego dim cigareta. To znači da je nekoliko spojeva koje smo ipak otkrili pronađeno u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smjernicama za kvalitet vazduha

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u sobi sa kontrolisanim uslovima. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.
Naša studija pokazuje da IQOS ne sagorijeva duvan i ne stvara dim te ima značajno manji uticaj na kvalitet vazduha u zatvorenom nego dim cigareta. To znači da je nekoliko spojeva koje smo ipak otkrili pronađeno u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smjernicama za kvalitet vazduha
Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?

Naučna mašina

Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?
Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*. Saznajte više o našem naučno istraživačkom putovanju

Saznajte Više
Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*.

Saznajte više o našem naučno istraživačkom putovanju

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*. Saznajte više o našem naučno istraživačkom putovanju

Saznajte Više
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost. Najbolja odluka koju bilo koji pušač može donijeti je da potpuno prestane koristiti duvan i nikotin.

*Tromjesečna klinička studija sprovedena u SAD-u i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u gotovo stvarnim uslovima

Prelazak na IQOS
Da li ste znali da smo napravili mašinu koja pokazuje značajne razlike između dima nastalog sagorijevanjem duvana u cigareti u odnosu na duvansku paru koja nastaje zagrijavanjem duvana u IQOS-u?