Važne informacije

PMI nudi razne kvalitetne, naučno utemeljene proizvode bez duvanskog dima koji su mnogo bolji izbor od nastavka pušenja cigareta. Naša vizija je da će naši proizvodi bez duvanskog dima jednog dana  u potpunosti zamijeniti cigarete. 

- Pušenje cigareta izaziva ozbiljne bolesti i izaziva zavisnost. Bez sumnje, najbolja odluka koju svaki pušač može donijeti je da u potpunosti prestane sa upotrebom duvana i nikotina.

- Maloljetna lica ne bi trebalo da koriste duvan ili druge nikotinske proizvode u bilo kom obliku.

- PMI proizvodi bez duvanskog dima namijenjeni su punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili sa pušenjem cigareta ili korišćenjem drugih nikotinskih proizvoda.

- PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu namenjeni punoletnim osobama koje nikada nisu koristile duvan ili nikotinske proizvode, ili koje su prestale sa upotrebom duvanskih ili nikotinskih proizvoda. Naši proizvodi bez duvanskog dima nisu alternativa za odvikavanje od pušenja i nisu osmišljeni kao pomoćno sredstvo za prestanak pušenja.

- PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu bez rizika i sadrže nikotin koji izaziva zavisnost. Prelazak na proizvode bez duvanskog dima je bolji izbor od nastavka pušenja cigareta.

- Podržavamo punoljetne pušače na njihovom putu ka potpunom prelasku na proizvode bez duvanskog dima kroz edukacije i savjete.

- Kako bi iskusili prednosti proizvoda bez duvanskog dima, punoljetni pušači bi trebalo da koriste isključivo ove proizvode i da u potpunosti prestanu sa pušenjem cigareta.

- Korisnicima pružamo sve relevantne bezbednosne informacije koje se odnose na naše proizvode bez duvanskog dima. 

 

Sigurnosna upozorenja i uputstva

 Duvan i nikotin

- Duvanske patrone za IQOS i lil SOLID uređaje, sadrže nikotin koji stvara zavisnost.

- IQOS i lil SOLID uređaji, nisu bez rizika. Najbolji način za smanjenje zdravstvenog rizika vezanog za duvan je potpuno prestanak upotrebe duvana i nikotina.

- Određeni korisnici nikotinskih proizvoda mogu osjetiti bolove u trbuhu, bolove u prsima, osjećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suha usta, suhoću grla, gingivitis, glavobolju, nelagodnost, začepljenost nosa, mučninu, iritaciju usta, palpitacije, iritaciju grla i povraćanje.

- Proizvode koji sadrže nikotin ne bi trebali biti korišteni od strane ljudi koje imaju ili su u rizičnoj grupi od srčanih bolesti, dijabetičari,  epileptičari, ili su doživjeli napade.

- Proizvodi koji sadrže nikotin ne bi trebali biti korišćeni tokom trudnoće ili dojenja. Ukoliko ste u drugom stanju, trebali biste prestati konzumirati i duvan i nikotin.

- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS i duvanske patrone, ili druge proizvode koji sadrže nikotin mogu zahtijevati prilagođavanje doziranja određenih ljekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).

- Ukoliko imate pitanja o tome da li biste trebali koristiti IQOS i duvanske patrone dok imate dijagnosticirano određeno zdravstneo stanje, konsultujte se sa stručnjakom za zdravstvenu njegu.

 

Korištenje duvanskih patrona

Isključiva upotreba:

- IQOS 3 DUOTM ili ranije generacije uređaja sa duvanskim patronama,

- IQOS 2.4 PLUSTM sa duvanskim patronama,

- lil SOLIDTM sa duvanskim patronama

-IQOS nemojte koristiti sa cigaretama ili sličnim proizvodima koji nisu odobreni za upotrebu sa IQOS-om. Takva konzumacija može rezultovati povredom.

- Duvanske patrone nemojte modifikovati na bilo koji način ili dodavati druge supstance. Takva konzumacija može rezultovati povredom.

Prije korištenja proizvoda, korisnici trebaju cjelovito pročitati potpuna sigurnosna upozorenja i upute, koji sadrže važnu informaciju o korištenju proizvoda.

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 2.4+ 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3  

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3 Multi 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3 DUO 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS ORIGINALS DUO 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za lil SOLID 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za lil SOLID Ez 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS ILUMA

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS ILUMA PRIME

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS ILUMA ONE


Trajanje baterije

IQOS I LIL uređaji, uključujući držač sadrže litijum-jonsku bateriju. Litijum-jonska baterija u uređajima je potrošna komponenta koja se ragrađuje u zavisnosti od upotrebe i starosti. Ovo je prirodan postupak uobičajen za sve litijum-jonske baterije koje se mogu puniti. Kako baterija stari, aktivni sastojci unutar baterije postaju manje sposobni da zadržavaju energiju, što rezultira trajnim smanjenjem maksimalnog kapaciteta baterije i upotrebljive energije. Pored toga, aktivni sastojci postaju manje efikasni u isporuci energije, što rezultira smanjenjem sposobnosti baterije da obezbedi dovoljnu snagu za rad komponenti elektronskih uređaja. Kao rezultat toga, tamo gde je relevantno, može se činiti da je trajanje konzumacije kraće ili da ih je manje nakon punjenja uređaja, druga uzastopna upotreba može biti kraća ili izostati, kao i neke druge funkcije uređaja.


Baterija je hemijski sistem koji zahtijeva određeni opseg temperatura tokom punjenja i pražnjenja da bi optimalno radio i minimalizovao propadanje kapaciteta baterije tokom svog vijeka trajanja. Iako vaš uređaj ima određeni opseg rada unutar kojeg će uređaj funkcionisati, rad na krajnjim krajevima ovog opsega će brže razgraditi bateriju. Vaš uređaj dolazi sa prilagođenim softverom za kontrolu parametara punjenja kako bi se životni vijek vašeg uređaja produžio. Ovi algoritmi mogu podržati dugotrajnost baterije, ali još uvek ne mogu u potpunosti da ublaže normalne mehanizme starenja litijumskih baterija. Rad vašeg uređaja na visokim i niskim temperaturama ubrzaće prirodnu razgradnju baterije. Čak i ako ne koristite svoj uređaj, baterije sadrže hemijske sisteme koji se vremenom mogu razgraditi. Da biste usporili proces propadanja baterije, preporučujemo da svoj uređaj punite na preporučenoj temperaturi, ne puštajući da bude baterija bude prazna duže vrijeme, I koristite kablove i adaptere za punjenje koji se isporučuju sa uređajem prema korisničnih uputstvima.


Molimo pročitajte više o važnim informacijama u FAQ-u ovdje.


Komunikaciju potrošača pronaći ćete na veb lokaciji koja dolazi iz sledećih izvora za IQOS:

IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva, pri čemu pruža ukus pravog duvana bez dima.

Studije * pokazuju da je zadovoljstvo  osoba koje su potpuno prešle na IQOS uporediva sa zadovoljstvom osoba koje nastave da puše cigarete.

*Izvor: kliničke studije koje su 3 mjeseca vođene u SAD-u i Japanu sa 160 punoljetnih pušača, svaka u realnim uslovima (ambulantnim).

IQOS ostavlja znatno manje mrlja na zubima * od cigareta. Važne informacije: Ako su zubi već obojeni, prelazak na IQOS neće promjeniti boju tih mrlja.

* Izvor: neklinička laboratorijska studija provedena u Švajcarskoj sa IQOS aerosolom na ljudskim zubima i najčešće korišćenim zubnim kompozitima. Suprotno stvarnim uslovima, zubi nisu bili izloženi drugim supstancama za bojenje koje mogu uticati na rezultate.

IQOS proizvodi 95% manje štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*


* „95% manje“ predstavlja prosječno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. Pogledajte važne informacije na IQOS.com

Važna informacija: To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%. IQOS nije proizvod bez rizika


*IQOS proizvodi u prosjeku 95% niži nivo štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


*Smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete.

 IQOS proizvodi znatno niži nivo štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


 *Izvor: Prosječno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. Pogledajte važne informacije na IQOS.com.

Potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


 * Izvor: Na osnovu ukupnih dostupnih dokaza za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.


Potpuni prelazak na IQOS manje je štetan od nastavka pušenja.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


* Izvor: Na osnovu ukupnih dostupnih dokaza za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

Potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja. IQOS proizvodi 95% manje štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


* „95% manje“ predstavlja prosječno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%. Pogledajte važne informacije na IQOS.com*

Potpuni prelazak na IQOS manje je štetan od nastavka pušenja. IQOS proizvodi u prosjeku 95% niže nivoe štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


*Prosječno smanjenje nivoa čitavog niza niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%.

Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje nego nastavak sa pušenjem cigareta. IQOS u prosjeku proizvodi za 95% niže nivoe štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


*Prosječno smanjenje nivoa čitavog niza niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%.

IQOS ima opsežne i čvrste kliničke dokaze* koji pokazuju da upotreba IQOS -a predstavlja manji rizik za vaše zdravlje nego da nastavite da pušite cigarete.

 Važna informacija: IQOS nije proizvod  bez rizika, oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


* Izvor: Na osnovu ukupnih dostupnih dokaza za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

CIGARETE STVARAJU KATRAN - IQOS NE STVARA

Katran je proizvod ostatak sagorijevanja cigarete. IQOS ne stvara katran jer zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva. On stvara aerosolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivo štetnih sastojaka.* Potpuni prelazak na IQOS manje je štetan od nastavka pušenja cigareta. **

* Prosječno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom cigarete. ** Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

Važna informacija: Odsustvo katrana ne znači da je IQOS proizvod bez rizika. IQOS oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.

 

CIGARETE STVARAJU VISOKE KOLIČINE UGLJEN MONOKSIDA - IQOS NE STVARA

Cigarete sagorijevaju duvan, što stvara velike količine ugljen -monoksida. IQOS ne sagorijeva duvan, tako da stvara u prosjeku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: To ne znači i smanjenje rizika od 98%. IQOS nije proizvod bez rizika i on oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.


*Izvor: Izmjerili smo nivoe određenih štetnih sastojaka koje ugledne organzacije za javno zdravlje smatraju prioritetnim prilikom izveštavanja. Tih sastojaka u prosjeku ima manje za 95% u poređenju sa dimom cigarete (isključijući nikotin).

Preko 14,7 miliona odraslih pušača prestalo je da sagorijeva duvan i počelo je da ga zagrijava sa IQOS-om.*

*Izvor: PMI Finansije i procjene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta. Status iz jula 2021. godine. IQOS korisnici koji su potpuno ostavili cigarete i za koje patrone nesagorevajućeg duvana predstavlja više od 70% njihove konzumacije u poslednjih 7 dana.

U svijetu postoji više od 20,1 miliona* IQOS korisnika, od kojih je 14,7 miliona ** potpuno prestalo sa cigaretama.

 *Izvor: PMI Finansije i procjene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta. Status iz jula 2021. godine. IQOS korisnici za koje patrone nesagorijevajućeg duvana predstavljaju najmanje 5% dnevne potrošnje duvana u poslednjih 7 dana.

** IQOS korisnici koji su potpuno ostavili cigarete i za koje patrone nesagorijevajućeg duvana predstavlja više od 70% njihove konzumacije u poslednjih 7 dana.

Hiljade odraslih pušača širom svijeta svakodnevno prelaze na IQOS.*

*Izvor: Status iz jula 2021.  Ekskluzivni korisnici zagrijanog duvana koji koriste patrone nesagorijevajućeg duvana predstavlja više od 70% njihove konzumacije u poslednjih 7 dana. PMI Finansije i procjene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta.

Svakog dana hiljade odraslih pušača širom svijeta prestaju da sagorijevaju duvan i počinju da ga zagrijavaju sa IQOS -om.*

*Izvor: Status iz jula 2021.  Ekskluzivni korisnici zagrijanog duvana koji koriste patrone nesagorijevajućeg duvana predstavlja više od 70% njihove konzumacije u poslednjih 7 dana. PMI Finansije i procjene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta.

Većina pušača koji pređu na IQOS potpuno su prestali sa cigaretama.*

*Izvor: PMI Finansije i procene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta.

IQOS je prvi zagrijani duvanski proizvod.*

* Izvor: PMI globalna procjena ukupne prodaje zagrijanih duvanskih jedinica na tržištu od februara 2021. (isključujući Kinu i SAD).

 

Komunikaciju potrošača pronaći ćete na veb lokaciji koja dolazi iz sledećih izvora za LIL:

lil SOLID 2.0 proizvodi znatno niži nivo štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

*Izvor: Smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. Pogledajte Važne informacije na IQOS.com.

lil SOLID 2.0 proizvodi u prosjeku oko 95% niže nivoe štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.

*Izvor: Smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete. Pogledajte Važne informacije na IQOS.com.