Važne informacije o IQOS uređaju

PMI nudi razne kvalitetne, naučno utemeljene proizvode bez duvanskog dima koji su mnogo bolji izbor od nastavka pušenja cigareta. Naša vizija je da će naši proizvodi bez duvanskog dima jednog dana  u potpunosti zamjeniti cigarete. 

 •  Pušenje cigareta izaziva ozbiljne bolesti i izaziva zavisnost. Bez sumnje, najbolja odluka koju svaki pušač može doneti je da u potpunosti prestane sa upotrebom duvana i nikotina. 
 •  Maloljetna lica ne bi trebalo da koriste duvan ili druge nikotinske proizvode u bilo kom obliku. 
 •  PMI proizvodi bez duvanskog dima namenjeni su punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili sa pušenjem cigareta ili korišćenjem drugih nikotinskih proizvoda. 
 • PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu namenjeni punoljetnim osobama koje nikada nisu koristile duvan ili nikotinske proizvode, ili koje su prestale sa upotrebom duvanskih ili nikotinskih proizvoda. Naši proizvodi bez duvanskog dima nisu alternativa za odvikavanje od pušenja i nisu osmišljeni kao pomoćno sredstvo za prestanak pušenja.
 • PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu bez rizika i sadrže nikotin koji izaziva zavisnost. Prelazak na proizvode bez duvanskog dima je bolji izbor od nastavka pušenja cigareta.
 • Podržavamo punoljetne pušače na njihovom putu ka potpunom prelasku na proizvode bez duvanskog dima kroz edukacije i savjete. 
 • Kako bi iskusili prednosti proizvoda bez duvanskog dima, punoljetni pušači bi trebalo da koriste isključivo ove proizvode i da u potpunosti prestanu sa pušenjem cigareta. 
 • Korisnicima pružamo sve relevantne bezbednosne informacije koje se odnose na naše proizvode bez duvanskog dima.  

 

Sigurnosna upozorenja i instrukcije

 

Duvan i nikotin

 • Duvanske patrone za IQOS uređaje sadrže nikotin koji stvara zavisnost.
   
 • IQOS i 2.4 PLUS uređaji nisu bez rizika. Najbolji način za smanjenje zdravstvenih rizika povezanih sa korištenjem duvana je prestanak konzumacije i duvana i nikotina.
   
 • Određeni korisnici nikotinskih proizvoda mogu osjetiti bolove u trbuhu, bolove u prsima, osjećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suha usta, suhoću grla, gingivitis, glavobolju, malaksalost, začepljenost nosa, mučninu, nadraženost usta, lupanje srca, nadražaj grla i povraćanje.
   
 • Proizvodi koji sadrže nikotin ne bi trebali biti korišteni od strane ljudi koji imaju ili su u rizičnoj skupini za srčane bolesti, dijabetičari, epileptičari, ili su doživjeli napade.
   
 • Proizvodi koji sadrže nikotin ne bi trebali biti korišteni tokom trudnoće ili dojenja. Ukoliko ste u drugom stanju, trebali biste prestati konzumirati i duvan i nikotin.
   
 • Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS i duvanske patrone ili druge proizvode koji sadrže nikotin mogu zahtjevati prilagodbu doziranja određenih lijekova (na primjer, teofilin, klozapin, ropinirol).
   
 • Ukoliko imate pitanja o tome da li biste trebali koristiti IQOS i duvanske patrone dok imate dijagnosticirano određeno zdravstveno stanje, konsultujte se sa stručnjakom za zdravstvenu njegu.

 

Korištenje duvaskih patrona

Isključiva upotreba duvanskih patrona:

 • IQOS 3 DUOTM  ili ranije generacije uređaja sa duvanskim patronima – HEETS.
 • 2.4 PLUSTM  sa duvanskim patronima – HEETS.  

IQOS nemojte koristiti sa cigaretama ili sličnim proizvodima koji nisu odobreni za upotrebu sa IQOS-om. Takva konzumacija može rezultovati povredom.

Duvanske patrone nemojte modifikovati na bilo koji način ili dodavati druge supstance. Takva konzumacija može rezultovati povredom.

 

Prije korištenja proizvoda, korisnici trebaju cjelovito pročitati potpuna sigurnosna upozorenja i upute, koji sadrže važnu informaciju o korištenju proizvoda.

 

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 2.4+

Bezbjednosna upozorenja i uputstva zaIQOS 3

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3 Multi

Bezbjednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3 DUO

 

 

Trajanje baterije

 

IQOS 3 DUO I 2.4 PLUS uređaji, uključujući držač sadrže litijum-jonsku bateriju. Litijum’jonska baterija u uređajima je potrošna komponenta koja se ragrađuje upotrebom i godinama. Ovo je prirodan postupak uobičajen za sve punjive litijum-jonske baterije. Kako baterija stari, aktivni sastojci unutar baterije postaju manje sposobni zadržavati energiju, što rezultira trajnim smanjenjem maksimalnog kapaciteta baterije i upotrebljive energije. Pored toga, aktivni sastojci postaju manje učinkoviti u isporuci energije, što rezultira smanjenjem sposobnosti baterije da pruža dovoljnu snagu za rad komponenti elektroničkih uređaja. Kao rezultat toga, tamo gdje je relevantno, može se činiti da je trajanje konzumacije kraće ili da ih je manje nakon punjenja uređaja, druga uzastopna upotreba može biti kraća ili izostati, kao i neke druge funkcije uređaja.

 

Baterija je hemijski sistem koji zahtijeva određene temperaturne raspone tokom punjenja i pražnjenja da bi optimalno radio i minimalizirao propadanje kapaciteta baterije tokom svog vijeka trajanja. Iako vaš uređaj ima određenu specifičnu radnu temperaturu na kojoj će  funkcionisati, rad na krajnjim krajevima ovog dometa brže će razgraditi vašu bateriju. Vaš uređaj dolazi s prilagođenim softverom za kontrolu parametara punjenja kako bi se životni vijek vašeg uređaja produžio. Ovi algoritmi mogu podržati dugotrajnost baterije, ali još uvijek ne mogu u potpunosti ublažiti normalne mehanizme starenja litijumskih baterija. Rad uređaja na visokim i niskim temperaturama ubrzat će prirodnu razgradnju baterije. Čak i ako ne koristite svoj uređaj, baterije sadrže hemijske sisteme koji se vremenom mogu razgraditi. Da biste usporili proces propadanja baterije, preporučujemo punjenje uređaja na preporučenoj temperaturi, ne puštati da bude prazna duže vrijeme, te koristiti kablove i adaptere za punjenje koji se isporučuju sa uređajem prema korisničkim uputstvima.

 

Molimo pročitajte više o važnim informacijama u čestim pitanjima (FAQ) ovdje.

 

Pronaći ćete komunikaciju prema potrošačima na web stranici koja dolazi iz sljedećih izvora:

Istraživanja* su pokazala da je zadovoljstvo konzumacijom onih koji su prešli u potpunosti na IQOS uporedivo sa onima koji su nastavili pušiti cigarete.

* Izvor: Tromjesečna klinička istraživanja koja su provedena u SAD i Japanu na 160 odraslih pušača u realnim uslovima (ambulantno).

 

IQOS značajno manje boji Vaše zube* nego cigarete. Važna informacija: Ukoliko su zubi već obojeni, prelazak na IQOS neće vratiti prirodnu boju zuba.

* Izvor: nekliničko laboratorijsko istraživanje provedeno u Švicarskoj sa ljudskim zubima i najčešće korištene dentalne smjese. Suprotno realnim svjetskim uslovima, zubi koji nisu bili izloženi drugim supstancama koje boje zube poput kafe, čaja ili vina, koji mogu uticati na rezultate.

 

Pušači koji su u potpunosti prešli na IQOS kažu da su osjećaj u ustima i osjećaj poslije konzumacije manje neprijatan u poređenju sa pušenjem cigareta*

* Izvor: Online istraživanje sprovedeno od strane trećih lica - agencija za istraživanje u 2015, 2016 i 2017 među 3.344 IQOS korisnika u Japanu, Švicarskoj, Italiji, Rumuniji i Rusiji.

  

IQOS pruža užitak nalik na cigaretu.

* Izvor: Tromjesečne kliničke studije provedene u SAD-u i Japanu sa po 160 odraslih pušača u stvarnim uslovima (ambulantno).

 

Studije * su pokazale da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa onima koji su nastavili pušiti cigarete.

* Izvor: Tromjesečne kliničke studije provedene u SAD i Japanu sa 160 odraslih pušača u stvarnim uslovima (ambulantno).

 

IQOS ostavlja znatno manje fleka na zubima * od cigareta. Važne informacije: Ako su zubi već zamrljani, prelazak na IQOS neće promijeniti boju tih mrlja.

IQOS proizvodi 95% manje štetnih hemikalija u poređenju sa cigaretama. *

* ”95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete. Pogledajte Važne informacije na IQOS.com

 

IQOS emituje u prosjeku 95% niži nivo štetnih kemikalija u poređenju sa cigaretama. *

* Smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete.

 

IQOS emituje znatno niži nivo štetnih hemikalija u odnosu na cigarete. *

* Izvor: Prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete. Pogledajte Važne informacije na IQOS.com.

 

Potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja. *

* Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS, u poređenju sa nastavkom pušenja.

 

Potpuni prelazak na IQOS manje je štetan od nastavka pušenja. *

* Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

Potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja. IQOS stvara 95% manje štetnih hemikalija u odnosu na cigarete. *

* ”95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%. Pogledajte Važne informacije na IQOS.com

 

Potpuni prelazak na IQOS manje je štetan od nastavka pušenja. IQOS stvara u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija u odnosu na cigarete. *

* Prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%.

 

IQOS emituje u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija u odnosu na cigarete. * + Na osnovu dosadašnjih naučnih dokaza, prelazak u potpunosti na IQOS vjerojatno će predstavljati manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja.

* Prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%.

 

IQOS ima opsežne i snažne kliničke dokaze * koji pokazuju da upotreba IQOS-a predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja.

* Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

 

Cigarete sa niskim sadržajem katrana (1mg) katrana nose ozbiljne zdravstvene rizike, kao i sve cigarete. Bolji izbor od pušenja je prelazak na IQOS. Da li ste znali? Izgaranje duvana u bilo kojoj cigareti, uključujući cigaretu od 1 mg, stvara štetne hemikalije. IQOS duvanske pare sadrže u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija od referentne cigarete. * IQOS: bolji izbor od nastavka pušenja cigareta za vas i za sve punoljetne pušače.

*Prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete.

 

Potpuni prelazak na IQOS bolji je izbor za vaše zdravlje od pušenja. *

* Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

IQOS ne proizvodi “katran”. IQOS zagrijava duvan umjesto da ga sagorijeva i stvara duvansku paru koja se temeljno razlikuje od dima cigarete. Zato IQOS ne proizvodi "katran", a njegova duvanska para sadrži u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija *. Naši dokazi takođe pokazuju da je potpuni prelazak na IQOS manje štetan od nastavka pušenja. IQOS je bolji izbor od cigareta za vas i sve punoljetne pušače koji bi inače nastavili pušiti.

* Prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na dim referentne cigarete. To ne znači nužno smanjenje rizika od 95%.

 

CIGARETE PROIZVODE KATRAN – IQOS NE 

 

Katran je ostatak dima nakon sagorijevanja cigarete. IQOS ne proizvodi katran jer duvan zagrijava umjesto da ga sagorijeva. Stvara aerosolni ostatak koji se temeljno razlikuje od katrana i sastoji se od znatno nižih nivoa štetnih hemikalija. * Potpuni prelazak na IQOS manje je štetan od nastavka pušenja. **

* Prosječno smanjenje nivoa niza štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u odnosu na cigaretni dim. ** Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.

 

CIGARETE PROIZVODE VISOKE KOLIČINE UGLJEN-MONOKSIDA - IQOS NE.

 

Cigarete sagorijevaju duvan koji proizvodi velike količine ugljen-monoksida. IQOS ne sagorijeva duvan, proizvodeći u prosjeku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i značajno niže razine drugih štetnih hemikalija u odnosu na cigarete. *

* Izvor: Izmjerili smo nivoe određenih štetnih hemikalija koje su renomirane organizacije javnog zdravstva označile kao prioritetne za izvještavanje, i one su u prosjeku smanjene za 95% u odnosu na dim cigarete (isključujući nikotin).

 

Preko 13,9 miliona odraslih pušača prestalo je sagorijevati duvan i počelo ga zagrijavati IQOS-om. *

* Izvor: PMI Financials ili procjene, IQOS korisnički panelii PMI istraživanje tržišta. Status od marta 2021. Korisnici IQOS-a koji su potpuno ostavili cigarete i kojima PMI HeatSticks predstavljaju najmanje 70% njihove posljednje 7-dnevne potrošnje grijanog duvana.

 

Globalno postoji više od 19,1 miliona * korisnika IQOS-a, od kojih je 13,9 miliona ** potpuno napustilo cigarete.

* Izvor: PMI Financials ili procjene, IQOS korisnički panelii PMI istraživanje tržišta. Status od marta 2021. * Korisnici IQOS-a kojima HeatSticks predstavljaju najmanje 5% njihove dnevne potrošnje duvana u proteklih 7 dana.

** Korisnici IQOS-a koji su potpuno prestali pušiti i kojima PMI HeatSticks predstavljaju najmanje 70% njihove posljednje 7-dnevne potrošnje grijanog duvana.

 

Hiljade odraslih pušača širom svijeta svakodnevno prelaze na IQOS. *

* Izvor: Status od marta 2021. godine, isključivi korisnici nesagorijevajućeg duvana koji koriste PMI HeatSticks za najmanje 70% svoje potrošnje duvana tokom posljednjih 7 dana. PMI Financije ili procjene, IQOS korisničkipaneli i PMI istraživanje tržišta.

 

Svakog dana hiljade odraslih pušača širom svijeta prestaju sagorijevati duvan i počinju ga zagrijavati IQOS-om. *

* Izvor: Status od marta 2021. godine, isključivi korisnici nesagorijevajućeg duvana koji koriste PMI HeatSticks za najmanje 70% svoje potrošnje duvana tokom posljednjih 7 dana. PMI Finansije ili procjene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta.

 

Većina pušača koji pređu na IQOS potpuno odustanu od cigareta. *

* Izvor: PMI Financials ili procjene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanje tržišta

 

IQOS je grijani duvanski proizvod broj jedan. *

* Izvor: PMI globalna procjena ukupne prodaje jedinica grijanog duvana na tržištu od februara 2021. (bez Kine i SAD-a).