Obavještenje o privatnosti

Mi ozbiljno shvatamo privatnost podataka. U ovom obavještenju saznaćete ko smo mi, koje informacije o Vama prikupljamo i šta kasnije radimo sa njima. Za detaljnije informacije, kliknite na tekst „više informacija“ u svakom odjeljku.


Pročitajte i uslove upotrebe u vezi sa uslugom za koju ste zainteresovani. Tu ćete pronaći više informacija o načinu na koji poslujemo i o eventualnim važećim ograničenjima u vezi sa mogućnošću korištenja pojedinih usluga.


Ko smo mi?


Mi smo član privrednog društva Philip Morris International. Informacije o nama (ime, adresa itd.) dobićete zasebno u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja informacija o Vama, na primjer, u obavještenju na aplikaciji, internet stranici, e-mailu, ili u sms-u, koji sadrže link koji vodi ka ovom obavještenju.

Više informacija…

 

 • PMI: Philip Morris International, vodeća međunarodna grupa u industriji duvana. Obuhvata više privrednih društava ili „filijala“.
 • Filijala privrednog društva PMI: Svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja „Povezani subjekt sa privrednim društvom PMI“. Riječ „mi“ (ili „nas“ ili „nama“) odnosi se na filijalu privrednog društva PMI koja je prva sakupila informacije o Vama.
 • Proizvod privrednog društva PMI: predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge filijale privrednog društva PMI.

Na koji način prikupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo prikupiti na razne načine.

 • Informacije nam možete dati neposredno (na primjer, ukoliko se registrujete za prijem saopštenja za medije ili e-maila privrednog društva PMI; kada postavite sadržaj na digitalnoj kontaktnoj tački privrednog društva PMI, ili popunite obrazac, ili nas pozovete).
 • Informacije možemo prikupiti automatski (na primjer, kada koristite aplikaciju ili internet stranicu privrednog društva PMI).

U ovom obavještenju, sve metode koje koristite da biste bili u kontaktu sa nama, na primjer aplikacije i internet stranice, nazivamo „kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI“.

 Više informacija…

Možemo da prikupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (na primjer ukoliko se registrujete za prijem saopštenja za medije privrednog društva PMI ili obavještenja putem e-maila)
 • postavite sadržaj na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI
 • nas kontaktirate preko kontaktne tačke ili e-maila, društvene mreže ili telefona ili
 • učestvujete u anketama privrednog društva PMI

Informacije o Vama možemo da prikupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • komunicirate sa nama (na primjer preko kontakte tačke ili platformi društvenih mreža) ili
 • koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI (npr. preko mehanizama za praćenje na aplikaciji ili interent stranici)

Informacije o Vama možemo da prikupimo i automatski preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI. Konkretni kolačići i tehnologije koje se koriste zavise od date kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI. Kako biste saznali više o kolačićima (uključujući i kolačiće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na kontaktnim tačkama, uključujući i informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte obavještenje o kolačićima koje je dostupno na toj kontaktnoj tački ili koje je dostupno preko nje.

 

Takođe možemo da prikupljamo informacije i u drugim kontekstima koji će Vam biti jasni u datom trenutku.

 

Koje informacije o Vama prikupljamo?

 

Možemo da prikupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • neophodne informacije potrebne za primanje saopštenja za medije ili obavještenja putem e-maila
 • informacije koje nam dajete kada postavljate sadržaje na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI
 • informacije o Vašim posjetama kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI
 • informacije koje nam dajete pri pozivanju telefonskih centrala i pozivnih centara
 • informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja
 • informacije neophodne za provjeru Vašeg identiteta i godišta

 

Više informacija…

 

Informacije koje neposredno prikupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kojem nam iste dajete. Na primjer:

 • ukoliko pošaljete sadržaj na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI, pružate informacije o svom imenu, korisničkom imenu, kontaktu, slici, lokaciji, interesovanjima i preferencijama;
 • možete da pružite informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja kada je riječ o proizvodima da bismo mogli da Vam ponudimo proizvode i usluge koje će Vas zanimati;
 • možemo da prikupimo informacije pomoću kojih možemo da potvrdimo Vaš identitet i godište
 • ako ste preuzeli neku od naših aplikacija, možemo tražiti da koristimo Vašu lokaciju (čak i kada je aplikacija zatvorena ili se ne koristi) za određene funkcije.  Na primer, funkcija „pronađi moj IQOS“ pomaže vam da pronađete svoj uređaj ako ga izgubite i neće ispravno funkcionisati ako ne dijelite svoju lokaciju. Ne čuvamo podatke o lokaciji.  Koristiće se samo za omogućavanje ovih funkcija i samo ako pristanete da dijelite ove podatke prihvatanjem odgovarajućih otkrivanja podataka u aplikaciji;

 

Informacije koje prikupljamo automatski najčešće se tiču:

 • detalja o Vašoj posjeti ili pozivu (kao na primjer vrijeme i trajanje);
 • Vaše upotrebe digitalnih kontaktnih mjesta privrednog društva PMI (kao na primjer stranice koje posjećujete, stranica sa koje ste došli, i stranica koju ste posjetili nakon odjavljivanja, termini za pretragu koje ste unijeli ili linkovi na koje ste kliknuli u okviru kontaktnog mjesta); i
 • Vašeg uređaja (kao što je Vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o eventualnim kolačićima koje smo uskladištili na Vašem uređaju).

 

Informacije koje prikupljamo od trećih strana obično se sastoje od javno dostupnih informacija sa profila (kao što su informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja), na primjer sa javnih objava na društvenim mrežama.

 

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odjeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obavještenje, kada zakoni pojedinih država ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obavještenju, nećemo koristiti informacije o Vama u te svrhe u tim državama.

 

U skladu sa tim, informacije o Vama koristimo u sledeće svrhe:

 • da bismo ispunili propisane obaveze, kao što je (gdje je to prihvatljvo) provjera Vaših godina
 • da bismo ispunili ugovornu obavezu prema Vama u dijelu sadržaja koje generišu korisnici (kada postavite sadržaj na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI)
 • da bismo Vam omogućili pristup saopštenjima za javnost i obavještenjima putem e-maila
 • da bismo Vam omogućili korištenje kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI i personalizovali Vaša iskustva sa kontaktnim tačkama
 • za opštu poslovnu administraciju i podršku svega gore-navedenog, uključujući upravljanje Vašim nalozima, korespodenciju sa Vama i administraciju i rješavanje problema
 • radi analitike poslovanja i unapređenja istog, uključujući i unapređenje proizvoda privrednog društva PMI, kontaktnih tačaka i informacija koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružamo zainteresovanima za naše kompanije
 • u druge svrhe o kojima Vas obaviještavamo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put prikupe

Pravni osnov za naše korištenje informacija o Vama je jedan od navedenih (što je detaljnije objašnjeno u odjeljku „više informacija“):

 • usklađivanje sa pravnim obavezama kojima podliježemo
 • ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana
 • opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka
 • kada ništa od pomenutog nije primjenjivo, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti prije nego što obradimo informacije)

 

Više informacija…

 

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode prikupljanja i pravnim osnovom za upotrebu su:

Svrha

Načini prikupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

·       provjeravanje Vašeg godišta

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi.

Koristimo ih jer je neophodno da ispunimo pravne obaveze da proizvode prodajemo samo odraslima ili, u državama gdje takva pravna obaveza ne postoji, jer imamo opravdani poslovni interes da prodajemo naše proizvode isključivo odraslima, a da pritom Vaši interesi koji podrazumijevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Omogućavanje korištenja kontaktnih tačaka, saopštenja za medije i obavještenja e-mailom

·       omogućiti Vam korištenje kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI (na primjer, omogućiti Vam da ostanete ulogovani u odjeljak kontaktne tačke koja je rezervisana  samo za autorizovane korisnike, upravljanje Vašim odabirom jezika korištenja)

·       isporuka saopštenja za medije privrednog društva PMI i obavještenja e-mailom

·       personalizacija Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI (na primjer, personalizacija Vaših posjeta, na primjer uz pozdrav ili sugestiju koja bi Vas možda interesovala)

·       administracija i rješavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primjer, Vaše ime i kontakt i detalji sa društvenih mreža); i informacija koje prikupljamo automatski (na primjer, korištenjem tehnologije za nadgledanje korištenja kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da poslujemo koristeći kontaktne tačke, kao i da personalizujemo Vaše iskustvo, na načine koji ne nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode na zaštitu informacija o sebi.

Da bismo ispunili ugovornu obavezu prema Vama u dijelu sadržaja koje generišu korisnici (gdje je to primjenjivo)

·       kada postavite sadržaj na digitalnu kontaktnu tačku privrednog društva PMI, koristimo informacije o Vama i sadržaju koji ste postavili, u skladu sa našim uslovima koji regulišu sadržaje koje generišu korisnici.

Ovu vrstu informacija nam uglavnom pružate neposredno Vi.

Koristimo ih iz neophodnosti ispunjenja našeg ugovora sa Vama i zato što to imamo opravdani poslovni interes da upravljamo našim odnosom, da promovišemo svoje proizvode (uključujući i bilo koje sadržaje koje postavite na digitalnim kontaktnim tačkama), da upravljamo kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI, na načine koji ne nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode na zaštitu informacija o sebi.

Poslovna administracija

·       opšte organizaciono upravljanje i vođenje poslovnih rezultata

·       administriranje i upravljanje događajima

·       dopisivanje u vezi sa našim odnosom sa Vama, uključujući i bavljenje sa Vašim upitima i zahtjevima

·       razvoj IT sistema, primjena, funkcionisanje i održavanje

·       održavanje sigurnosnih sistema i uređaja

·       upravljanje bazom kontakata

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi.

Koristimo ih  zato što imamo opravdani poslovni interes da vodimo naše poslovne operacije, upravljamo odnosom sa Vama i održavamo bezbjednost i integritet naših IT sistema na načine koji ne nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode na zaštitu informacija o sebi.

Bezbjednost i nadgledanje sistema

·       autentifikacija i kontrola pristupa i logovanja, gdje je to primenjivo

Ove informacije se prikupljaju automatski različitim sredstvima kao što su automatizovani sistemi i uređaji za nadgledanje.

Koristimo ih zato što imamo opravdani poslovni interes da omogućimo povjerljivost, integritet i bezbjednost naše digitalne infrastrukture na načine koji ne nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode na zaštitu ličnih informacija

Analitika i unapređenje poslovanja

·       za analitiku i unapređenje poslovanja (uključujući i za proizvode privrednog društva PMI, prodajna mjesta koja prodaju proizvode privrednog društva PMI, događaje, digitalne kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i informacije koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružamo našim klijentima)

To obično podrazumijeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacija koje prikupljamo automatski; i (kada zakon to dozvoljava) informacija koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI, prodajna mjesta i događaje i da pozivamo druge da učestvuju u promociji proizvoda privrednog društva PMI, a da taj interes, koji podrazumijeva pravo i slobodu na zaštitu informacija pritom nije nadjačan Vašim interesima

 

Kada se korištenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od pomenutih pravnih osnova, tražićemo Vašu saglasnost prije nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obavještenje o privatnosti podataka gdje će biti objašnjena takva upotreba. Svaki eventualni dodatak obavještenju treba da pročitate zajedno sa ovim obavještenjem.

 

Sa kim dijelimo informacije o Vama i po kom osnovu?

 

Informacije o Vama možemo podijeliti sa:

 • filijalama PMI
 • trećim stranama koje obezbjeđuju proizvode ili usluge filijalama PMI ili Vama
 • ostale treće strane kada zakon to nalaže ili dozvoljava

 

Više informacija…

 

Dijeljenje podataka sa drugim filijalama PMI

 • Informacije o Vama dijeliće se sa upravom Philip Morris International Management SA (sa sjedištem u Lozani u Švajcarskoj), mjestom centralne administracije obrade ličnih podataka za Filijale PMI. Philip Morris International Management SA obrađuje informacije o Vama u sve svrhe
 • Informacije o Vama mogu se podijeliti sa filijalom PMI koja je odgovorna za državu u kojoj živite (ukoliko to nije filijala PMI koja je prva prikupila informacije) u sve svrhe opisane u ovom obavještenju.
 • Informacije o Vama mogu se dijeliti sa bilo kojim drugim subjektom koji je povezan sa privrednim društvom PMI koga kontaktirate (na primjer ako putujete i želite da znate gdje možete da kupite proizvode PMI u novoj državi ili gdje da nađete uslugu ili podršku za proizvode PMI) u cilju poboljšanja usluge koju Vam pružamo.
 • Više informacija o subjektima koji su povezani sa privrednim društvom PMI i državama gdje se nalaze možete pronaći ovdje.

 

Dijeljenje podataka sa trećim stranama

 

 • Informacije o Vama možemo podijeliti sa trećim stranama koje Vama ili filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su savjetnici, pružaoci platnih usluga, pružaoci dostava, pružaoci usluga informisanja i pružaoci usluga provjere godišta).
 • Informacije o Vama takođe možemo podijeliti sa ostalim trećim licima, ukoliko je to zahtjevano ili dozvoljeno zakonom, na primjer: sa regulatornim tijelima; državnim organima; kao odgovor na zahtjev organa ili drugih državnih službenika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi spriječavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka ili u vezi sa istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restruktuiranja organizacije.

 

Gdje bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj sa bilo kojom multinacionalnom organizacijom, tako i filijale PMI prenose informacije globalno. Prema tome, i informacije o Vama mogu se prenositi globalno (ukoliko su informacije o Vama prikupljene u okviru Evropske ekonomske zone, to znači da informacije o Vama mogu da se prenesu i van te zone).

 

Više informacija…

 

Kada koristimo informacije na način koji je opisan u ovom obavještenju, informacije o Vama mogu se prenijeti ili unutar ili van države ili teritorije gdje su prikupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde o zaštiti podataka.

Na primjer, filijale PMI u okviru Evropske ekonomske zone („EEZ“) mogu da prenesu lične informacije filijalama PMI van EEZ. U svim slučajevima, taj prenos će:

 • biti zasnovan na Odluci Evropske komisije o primjerenosti;
 • podlijegati odgovarajućim zaštitnim mjerama, na primjer Tipskim ugovorima EU; ili
 • biti neophodan za ispunjavanje obaveza iz ugovora između Vas i nas (ili sprovođenje predugovornih mjera preduzetih na Vaš zahtjev) ili za zaključenje ili ispunjenje ugovora koji je zaključen u Vašem interesu između nas i treće strane, kao na primjer u vezi sa organizovanjem putovanja.

 

U svim slučajevima, odgovarajuće mjere bezbjednosti za zaštitu ličnih podataka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

 

Kako štitimo informacije o Vama?

 

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere da bismo zaštitili lične informacije od neovlašćenog otkrivanja, uništenja ili neovlašćene upotrebe ili izmjene. Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših pružaoca usluga da poštuju stroge zahtjeve o povjerljivosti i bezbjednosti podataka.

 

Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?

 

Informacije o Vama ćemo zadržati onoliko koliko je neophodno da se ispuni svrha u koju su te informacije prikupljene. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije prikupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas tražite da izbrišemo informacije. Takođe, nekada smo po zakonu dužni da zadržimo informacije, na primjer, radi poreza ili u računovodstvene svrhe.

 

Više informacija…

 

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma opisanih u sledećoj tabeli:

·       podaci iz baze podataka

Ukoliko ste se prijavili za prijem obavještenja e-mailom (i slično) ili za korištenje digitalnih kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI, većina  informacija na Vašem profilu se čuva tokom trajanja perioda dok primate obavještenja, ili koristite digitalne kontaktne tačke, ili odgovarate na našu komunikaciju. Međutim, neki elementi na Vašem profilu, kao što je istorija korištenja digitalnih kontaktnih tačaka, prirodno zastare nakon određenog perioda, tako da ih automatski brišemo nakon definisanog perioda prilagođenog svrsi zbog koje smo ih sakupili.

·       evidencija o sistemskoj reviziji

Evidencije sistemske revizije obično se čuvaju u periodu od nekoliko mjeseci.

·       analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

 

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

 

U pogledu informacija koje posjedujemo o Vama, možete imati neka ili sva od sledećih prava:

 • zahtjev da Vam omogućimo pristup tim informacijama
 • zahtjev za ispravljanje, ažuriranje ili brisanje tih informacija
 • zahtjev za ograničenje naše upotrebe tih informacija u određenim okolnostima
 • prigovor na naše korištenje tih informacija u određenim okolnostima
 • povlačenje saglasnosti za naše korištenje tih informacija
 • prenosivost podataka u određenim okolnostima
 • opredijeljenje da ih ne koristimo za direktni marketing i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ukoliko on postoji)

 

Nudimo Vam jednostavne načine da ostvarite ta prava, kao što su linkovi za „otkazivanje pretplate“ ili davanje adrese za kontakt u porukama koje dobijate.

 

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju proslijeđene poruke, na primjer o novim proizvodima ili uslugama. Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

 

Više informacija…

 

Prava koja imate zavise od zakona u Vašoj državi. Ukoliko ste iz Evropske ekonomske zone, imaćete prava koja su navedena u sledećoj tabeli. Ukoliko niste iz te zone, možete da nas kontaktirate (pogledajte pasus „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obavještenja) za više informacija.

 

Prava u vezi sa informacijama o Vama koje posjedujemo           

Detaljnije (napomena: na sva ova prava primjenjuju se određena pravna ograničenja)

 

·         na zahtjev da Vam omogućimo pristup informacijama 

 

To je potvrda sledećeg:

·         da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;

·         našeg imena i kontakt podataka;

·         svrhe obrade;

·         kategorija datih informacija;

·         kategorija lica sa kojima dijelimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van EEZ i nema koristi od Odluke Evropske komisije o primjerenosti, odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu informacija;

·         (ukoliko ih posjedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;

·         (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obaviješteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacija o logici koja stoji iza toga, kao i značaja i predviđenih posljedica takve obrade po Vas; i

·         kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtjev dostavićemo primjerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne ugrožava prava i slobode drugih).

 

·         na zahtjev za ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posjedujemo nisu tačne ili potpune.

 

·         na zahtjev za brisanje informacija

To važi ukoliko:

·         informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;

·         informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);

·         koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korištenju informacija;

·         su informacije nezakonito pribavljene ili korištene; ili

·         ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.

·         na zahtjev za ograničenje obrade informacija

To pravo važi, privremeno dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 

·         osporavate tačnost informacije koje korisitimo; ili

·         ste podnijeli prigovor na to što korisitimo informacije na osnovu opravdanog interesa (ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavijestićemo Vas prije nego što ponovo upotrijebimo informacije).

 

To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 

·         ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili

·         ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi tražite da biste prikupili dokaze

·         na prigovor na obradu informacija        

 

U ovom slučaju imate dvije vrste prava:

        i.            ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtjev; i

      ii.            ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korištenje u te svrhe uz objašnjenje Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.

·         na povlačenje saglasnosti za korištenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost. Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

·         na prenosivost podataka

Ako:

        i.            ste nam vi dali podatke; i

      ii.            koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama, onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

·         na podnošenje žalbe nadozornom organu u Vašoj državi

Svaka država koja pripada Evropskoj ekonomskoj zoni mora da obezbijedi jedan državni organ ili više njih u te svrhe.

 

Detalje o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći ovdje:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

 

Dodatne napomene o određenim državama

U zavisnosti od države u kojoj živite, možete imati neka dodatna prava.

 

Više informacija ukoliko ste u Francuskoj…

 

 • Ukoliko ste u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi sa informacijama koje posjedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (preciznije da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju prava da ih vide). Možete:
 • da izdate opšta uputstva pružaocu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za sve upotrebe informacija o Vama); ili
 • da nam date konkretna uputstva koja važe samo za našu upotrebu informacija o Vama.

 

Vaša uputstva mogu sadržati zahtjev da prenesemo informacije o Vama trećoj strani (ali u slučajevima kada informacije sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na povjerljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva). Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši nasljednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 • kako bi upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši nasljednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može prenijeti na naslednike); i
 • kako biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primjer zatvaranjem naloga, ograničavanjem upotrebe ili ažuriranjem informacija o Vama).

Možete da izmijenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba. Za više detalja o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumijeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu sa našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus „Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?“ za više informacija).

 

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

 

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantne filijale PMI, i ukoliko postoji, službenika za zaštitu informacija ovdje. Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam filijala PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podataka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloga za zabrinutost. Ukoliko relevantna filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili riješi Vaš razlog za zabrinutost, takođe imate pravo na pravni lijek pred nacionalnim sudom.

 

Izmjene ovog obavještenja         

Ovo obavještenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obavještenja o povjerljivosti podataka). Obavijestićemo Vas o izmjenama kada nam zakon to nalaže.

, ,