me

Rješavanje problema sa IQOS 2.4 PLUS uređajem

Tu smo da ti pomognemo i pružimo podršku za IQOS 2.4 PLUS uređaj

Tvoj uređaj možda nije napunjen?

Problem ponekad može biti u tome da je baterija prazna. Evo kako da provJeriš da li je tvoj uređaj potpuno napunjen.
Pritisni dugme na IQOS 2.4 PLUS džepnom punjaču trajanju od jedne sekunde. Trebalo bi da vidite da su svJetla uključena. Ako svJetla nisu uključena, ponovo pritisnite i zadržite dugme ovog puta 4 sekunde.
Ako još uvIJek ne vidiš svJetlo, napuni džepni punjač koristeći IQOS strujni adapter i kabl*. Da provJeriš da li je tvoj IQOS 2.4 PLUS držač potpuno napunjen, pritisni dugme na džepnom punjaču dok da je držač još unutra. Ako se pojavi okruglo svJetlo na vrhu punjača, tvoj držač je spreman za upotrebu, ali ako svjetlo pulsira, to znači da se trenutno puni. Alternativno, samo uklonite držač i provjerite da li je svjetlo uključeno. Ako jeste, vaš držač je napunjen i spreman je za upotrebu.

Resetovanje tvog IQOS 2.4 PLUS uređaja

Ako je tvoj IQOS 2.4 PLUS napunjen ali i dalje ne radi, sljedeći korak je da resetuješ IQOS 2.4 PLUS uređaj. U isto vrijeme pritisni dva dugmeta ispod svjetla koje pokazuje status baterije, vidjet ćeš da će nakon 2 sekunde sva svjetla zatreperiti nekoliko puta.

Čišćenje IQOS 2.4 PLUS uređaja može biti rješenje

Ako ti je teško da uvučeš paru iz duvanske patrone ili nema dovoljno aerosoli, tvom IQOS 2.4 PLUS uređaju je možda potrebno čišćenje. Nježno koristi naš alat za čišćenje i štapiće za čišćenje su kako biste očistili grijnu komoru i kapicu.
Redovno čišćenje IQOS 2.4 PLUS uređaja sa odgovarajućim alatom može da riješi probleme, ali i osigura optimalni ukus duvana.

Tvoj IQOS 2.4 PLUS uređaj se ne puni?

Ako se tvoj IQOS 2.4 PLUS uređaj ne puni pravilno, konektorima baterije možda treba čišćenje. Upotrebi štapiće za čišćenje da očisti konektore IQOS držača i IQOS džepnog punjača i trebalo bi da vidiš poboljšanje.

Šta uraditi kada postoji problem sa temperaturom?

IQOS 2.4 PLUS radi na temperaturi između 10° i 40° C. Ako temperatura pređe ovaj nivo ili bude preniska, možda ćeš vidjeti malo crveno svetlo na džepnom punjaču IQOS 2.4 PLUS uređaja ili ćeš vidjeti svjetlo koje pokazuje status baterije kako treperi kada ga pritisneš.
Ako misliš da je tvoj uređaj vruć, odnesi ga na hladnije mjesto i ostavi da se ohladi. Ako misliš da je tvoj uređaj previše hladan, pokušaj da zagriješ IQOS 2.4 PLUS držač u ruci najmanje 1 minut.

To nije sve. U uputstvu za korišćenje IQOS 2.4 Plus uređaja ima još korisnih informacija.

IQOS 2.4 Plus uputstvu za korišćenje će ti omogućiti da dublje istražiš kako tvoj uređaj radi i šta može.
Potrebna ti je pomoć? Kontaktiraj nas!
Tu smo za tebe.
Pronađi najbliže IQOS prodajno mjesto.

Pozovi nas besplatno na 080 800 005.

Pošalji nam pitanje i odgovor ćeš dobiti kroz nekoliko sati.

Posjeti našu Facebook stranicu i razgovaraj sa nama.

Kontaktiraj nas putem Instagrama.

Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoljetne pušače.