Saglasnost za obradu ličnih podataka i komunikacija na daljinu

SAGLAŠAVANJEM SA OVIM DOKUMENTOM POTVRĐUJETE: 1. da ste pušač ili korisnik drugih nikotinskih proizvoda, stariji od 18 godina, 2. da su istiniti svi podaci koje ste dobrovoljno dali o sebi (a koji između ostalog uključuju: ime i prezime, pol, adresu, datum rođenja, e-mail adresu, kontakt telefon). 3. da ste prije pružanja ličnih podataka obavješteni da je privredno društvo Philip Morris Montenegro d.o.o. Podgorica rukovalac prikupljanjih ličnih podataka, kao i o svrsi obrade podataka, o korisnicima i kategorijama korisnika ličnih podataka, vremenskom okviru za obradu podataka, i da ste za ove svrhe dobrovoljno dostavio/la svoje lične podatke. PRIHVATANJEM OVIH PRAVILA SE SAGLAŠAVATE da privredno društvo Philip Morris Montenegro d.o.o. Podgorica, kao i privredna društva iz grupacije Philip Morris International u Crnoj Gori i inostranstvu, i njihovi distributeri (dalje zbirno: “PM”): 1. Sakuplja, čuva, obrađuje i koristi lične podatke koje ste dobrovoljno dali radi: • korisničke podrške vezano za uređaj IQOS™ , • istraživanja tržišta i anketiranja od strane istraživačke agencije koju PM imenuje za te svrhe, i • omogućavanja buduće komunikacije sa Vama; 2. Dostavlja Vam besplatne informacije (koristeći bilo koja sredstva – direktan telefonski poziv, poštu, elektronsku poštu, tekstualnu poruku itd.) o: • IQOS™ uređaju i povezanim proizvodima, • duvanskim proizvodima ukoliko je to dozvoljeno, i u mjeri u kojoj je to moguće u skladu sa zakonom, o uključujući bez ograničenja, informacije i materijale o lansiranju brendova, promjenama na pakovanju, događajima, aktivnostima i/ili propisima o duhanskim proizvodima, sve u skladu sa zakonskim okvirima; • različitim obaveštenjima i materijalima za koje PM smatra da mi mogu biti od značaja ili interesovanja; 3. Prenosi Vaše lične podatke povezanim kompanijama pod okriljem Philip Morris International, kao i agencijama za anketiranje kupaca i/ili istraživanja tržišta (koje anketiranje, ukoliko ga bude, možete da odbijete besplatno i u svakom trenutku) te trećim licima – pružaocima usluga vezanih za korisničku podršku IQOS kupaca poput agenata telefonskog kontakt centra u meri u kojoj je to nužno, uključujući i prekogranični prenos podataka u Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku, države članice Saveta Evrope i druge države; 4. Snima eventualne telefonske razgovore između Vas i IQOS telefonskog servisa radi ostvarivanja navedenih svrha obrade podataka i prateće analitike, kao i radi unapređenja svojih usluga i zaštite svojih ili potrošačkih legitimnih interesa. Ova saglasnost obuhvata i snimanje razgovora sa agentima telefonskog kontakt centra u meri u kojoj je to nužno i uz prethodnu napomenu, i slično; 5. Oformi bazu podataka na osnovu podataka koje ste dali kao i ostalih obaveštenja, podataka ili izjava koje potencijalno dam u okviru ovde naznačenih svrha obrade podataka i komunikacije, te da ovu bazu podataka čuva i na obezbeđen način van Crne Gore, a u skladu sa primenjivim propisima. Vaše lične podatke, kao i Vašu saglasnost sa svim gore navedenim, u celosti ili delimično, možete u svako doba ažurirati ili poništiti zahtevom upućenim ka Philip Morris Montenegro d.o.o. Podgorica , Cetinjski put, lamela 5-2, sprat V u pisanoj formi ili putem e-mejla na adresu contact.me@iqos.com. Obavezujemo se da poštujemo Vašu privatnost i da čuvamo Vaše lične podatke. Dalje garantujemo da će vaši lični podaci, u slučaju prenosa u drugu zemlju (za koju ste dali svoju saglasnost) biti obrađeni i čuvani u skladu sa EU standardima i propisima Crne Gore. Sve lične podatke iz ovog formulara koriste samo ljudi i samo za one namjene za koje ste dali svoje odobrenje. Sva komunikacija sa vama biće adresirana lično vama, bilo poštom, elektronskom poštom ili privatnim mobilnim telefonom u skladu sa informacijama u formularu. Za više informacija o pravilima o privatnosti grupacije PMI, molim vas pročitajte PMI Obaveštenje potrošača o privatnosti (dostupno na internetu: pmi.com/privacy-notice). Ako ne želite više da dobijate informacije od PM, molimo vas da podnesete pismeni zahtjev ka Philip Morris Montenegro d.o.o. Podgorica ili putem e-mejla na adresu contact.me@iqos.com sa naslovom “Brisanje iz baze podataka IQOS korisnika”. Vaše lične podatke brišemo u roku od 14 dana od prijema zahtjeva. ,