IQOS nalozi na društvenim mrežama: Pravila interakcije

Pravila Facebook i Instagram stranica IQOS Crna Gora

Vjerovatno je da ste ovdje redirektovani sa jednog od naših zvaničnih IQOS sajtova na društvenim mrežama, specifično sa naše IQOS Crna Gora stranice na Facebooku i Instagramu koje ćemo ovde ubuduće nazivati “IQOS Stranica”.

IQOS Stranica namijenjena je punoljetnim korisnicima IQOS-a sa prebivalištem na teritoriji Republike Crne Gore, a pregledom naše Stranice potvrđujete da ispunjavate ove kriterijume.

Ko smo mi?

Ovom stranicom upravlja Philip Morris Services d.o.o Beograd, Srbija, kao pružalac usluga, i u ime članica grupacije kompanije Philip Morris International („PMI“) i njihovih distributera. Podatke o lokalnoj filijali iz grupacije kompanija PMI, kao o o distributeru za tržište Crne Gore, možete naći na zvaničnoj IQOS stranici www.iqos.com.

Kako prihvatate ova Pravila angažovanja?

Korišćenjem ove IQOS stranice saglasni ste sa ovim Pravilima. Takođe ste saglasni sa svim ostalim važećim posebnim uslovima korišćenja platformi (npr. Izjava Facebooka o pravima i odgovornostima itd.). 

Naša dužnost da informišemo potrošače

Prije nego što Vam kažemo šta ne treba da radite na našoj stranici, ovo bi trebalo da znate o IQOS-u:

Naša vizija je da će IQOS i naši prozvodi bez dima jednog dana zamijeniti cigarete.

 1. Pušenje cigareta izaziva ozbiljne bolesti i zavisnost. Najbolja odluka koju bilo koji pušač može da donese je da prestane sa upotrebom duvana i nikotina.
 2. IQOS i proizvodi bez dima kompanije PMI su namijenjeni punoljetnim pušačima koji bi u drugom slučaju nastavili da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.
 3. Ne nudimo IQOS i proizvode bez dima ljudima koji nikada nisu koristili duvan ili nikotinske proizvode ili koji su prestali da koriste duvan ili nikotinske proizvode. IQOS i prozvodi bez dima nisu alternativa za odvikavanje od pušenja nisu ni dizajnirani kao pomoć pri odvikavanju.
 4. Proizvodi bez dima kompanije PMI nisu bez rizika i sadrže nikotin koji izaziva zavisnost.
 5. Maloljetne osobe ne bi trebalo da koriste duvan ili nikotin u bilo kom obliku.
 6. Trudnice, dijabetičari i osobe sa srčanim problemima ne bi trebalo da koriste nikakve duvanske ili nikotinske proizvode.

Vaš doprinos

Redovno ćemo pratiti komunikaciju preko ove Facebook stranice, dajući odgovore i prenoseći što je moguće više korisnih informacija. Drago nam je što ste ovdje i očekujemo povratne informacije i konstruktivne razgovore, ali hajde da sve bude jasno i u primjerenom tonu.

 1. Odgovorni ste za sadržaj koji objavljujete na ovoj stranici, a mi zadržavamo pravo da uklonimo objave koje sadrže:
 • Uvredljiv ili neprimjeren jezik,
 • Komentare pune mržnje ili diskriminacije u vezi sa rasom, etničkim porijeklom, religijom, polom, invaliditetom, seksualnim opredeljenjem ili političkim uvjerenjima,
 • Linkove ili komentare koji sadrže materijal sa eksplicitnim seksualnim sadržajem,
 • Kršenje autorskih prava ili prava intelektualne svojine,
 • Spamovane poruke, odavanje dragocjenih informacija sa linkova ili fajlove sa virusima koji bi mogli da ugroze funkcionisanje tuđih računara ili mobilnih uređaja,
 • Napade na pojedine grupe ili bilo kakve komentare čija je namjera uznemiravanje, ugrožavanje ili zlostavljanje nekog pojedinca,
 • Komercijalne ponude ili promovisanje robe, usluge ili konkurenta,
 • Povjerljive informacije ili poslovne tajne,
 • Predstavljanje neke osobe ili organizacije.
 1. Zadržavamo pravo da zabranimo ili blokiramo korisnika koji objavljuje gore opisan sadržaj ili niz neprimjerenih objava ili zbog nečega što mi smatramo neophodnim, te da uklonimo sve objave na našoj stranici ukoliko smatramo da data objava ne poštuje ova Pravila. Takođe nećemo imati nikakvu obavezu da Vas obavijestimo o takvim odlukama.
 2. Dozvola za korišćenje sadržaja koji su sastavili korisnici („UGC – User-generated content“). Željeli bismo da ponovo upotrijebimo sadržaj koji dostavljate, objavljujete ili šaljete putem direktnih privatnih poruka (DM) preko ove stranice.
 3. a) Za sve UGC koje podijelite sa nama, ovim putem izjavljujete i garantujete sledeće:
 4. Da ste sadašnji korisnik IQOS-a i da imate najmanje 18 godina (ako se ne pojavljujete u UGC) ili najmanje 25 godina (ako se pojavljujete i prepoznatljivi ste u UGC);
 5. UGC je Vaš originalni rad i ne krši nijedno pravo intelektualne svojine, lično pravo ili neko drugo pravo koje pripada trećem licu;
 6. Vaša dozvola za korišćenje UGC prema ovom pristanku („Dozvola“) ne krši ugovorne obaveze ili važeće zakone niti je u sukobu sa njima;
 7. Ukoliko na ovoj stranici postujete neki UGC, ovim garantujete da ukoliko se u njemu pojavljujete Vi ili neka druga osoba koja se može prepoznati ili je tagovana ili na drugi način određena, da su osobe koje se pojavljuju i prepoznatljive su u UGC, uključujući i Vas, stare najmanje 25 godina i imate dozvolu za korišćenje sadržaja u kom se pojavljuju druge osobe. Pod tim mislimo: i) da ih fotografišete, snimate tonski zapis ili video, ii) da fotografiju, tonski zapis odnosno video upotrijebite u UGC, iii) ako je primjenjivo, da njihova imena učinite dostupnim kako bih ih PMI i njegove filijale podijelili u dolje navedene svrhe, bez ikakve naknade, i iv) da dostavite PMI primjerak njihove pisane dozvole ukoliko PMI to zahtijeva od Vas.
 8. b) Sva svoja prava zadržavate u UGC, ali ovim putem dajete PMI i njegovim filijalama trajnu, prostorno neograničenu i besplatnu dozvolu da koristi i umnožava, uključujući i u komercijalne svrhe, UGC u sve zakonite svrhe, uključujući marketing, promociju odnosno reklamiranje brendova PMI, kao i srodnih proizvoda, usluga i promotivnih materijala, po sopstvenom nahođenju PMI i bez ikakve odgovornosti ili garancija (izričitih ili podrazumijevanih) u vezi sa našom upotrebom istog, od dana kada date svoju Dozvolu PMI i njegovim filijalama.
 9. c) Dodeljujete PMI i njegovim filijalama prava na reprodukovanje, izmjenu, izlaganje i pripremu izvedenih radova, na javno izvođenje, izlaganje, distribuciju, emitovanje ili neki drugi način korišćenja UGC, u cijelosti ili djelimično na bilo koji način (PMI ili neka od njena filijala) to želi, u gore navedene svrhe, u svim predviđenim medijima za objavljivanje i bilo gdje u svijetu.
 10. d) Dozvoljavate PMI i njegovim filijalama da upotrijebi ime, nadimak, sličnost, pseudonim, prava objavljivanja, glas, izvođenje uživo ili snimljeno, autogram, fotografije i biografske podatke o Vama i svim ostalim osobama uključenim u UGC u skladu sa obavještenjem o privatnosti za naše poslovne partnere, te da ste o ovim uslovima obavijestili sve ostale osobe uključene u UGC.
 11. e) U slučaju da UGC krši bilo koja vlasnička prava trećeg lica ili ugrožava odnosno povređuje tuđa prava privatnosti ili javnosti, moraćete da obeštetite, branite i oslobodite PMI i njegove filijale svake odgovornosti za potraživanja, zahtjeve, odštetu, dugovanja, gubitke, troškove i izdatke proistekle iz takvog kršenja ili u vezi sa njim.
 12. f) Saglasni ste sa time da je Vaša Dozvola dobrovoljna i da možete neometano da je izdate PMI-u.
 13. g) Možete da povučete Vašu Dozvolu za budući UGC u svakom trenutku tako što ćete se obratiti na ugc-claims@pmi.comili na neki drugi način, prateći uputstva data u uslovima korišćenja u našim kanalima, ali čak i posle povlačenja Vaša dozvola će ostati punovažna i izvršiva u vezi sa bilo kojim UGC za koji ste nam dali Vašu Dozvolu odnosno koji ste objavili u našim kanalima, nalozima i gde god je primenjivo u skladu sa datim uslovima korišćenja prije povlačenja Vaše Dozvole. Molimo da imate u vidu da obrada Vašeg zahtev za povlačenje može da potraje, ali ćemo dati sve od sebe da to učinimo u najkraćem mogućem roku.
 14. h) Možete se obratiti na ugc-claims@pmi.comza sve upite ili pojašnjenja u vezi sa Vašom Dozvolom ukoliko smatrate da je Vaš materijal zaštićen autorskim pravima ili pravima intelektualne svojine upotrijebljen neovlašćeno ili ukoliko su povrijeđena Vaša prava na privatnost ili lična prava.
 15. i) Vaša Dozvola podliježe zakonima Švajcarske i u nadležnosti je sudova u Lozani, Švajcarska, bez obzira na bilo koje međunarodne odredbe o sukobu zakona, isključujući UN Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine.

Napominjemo da Vaše ili tuđe objave ne moraju obavezno da predstavljaju poglede kompanije Philip Morris International. Ne snosimo odgovornost za bilo kakav sadržaj ili linkove koje podijelite Vi ili neko drugi. Ako želite da podijelite ovu stranicu ili njen sadržaj sa svojom zajednicom, molimo Vas da osigurate da osobe koje vide vaše objave budu punoljetni korisnici IQOS-a u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST I IZJAVE O ODRICANJU

OVU IQOS STRANICU KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK. NAŠE STRANICE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA OBEZBIJEĐENE SU „U VIĐENOM STANJU“ I „U SKLADU SA RASPOLOŽIVOŠĆU“. KADA JE MOGUĆE, U SVAKOM TRENUTKU MOŽEMO VAM OGRANIČITI PRISTUP NAŠIM STRANICAMA ILI BILO KOJEM NJIHOVOM SVOJSTVU ILI DIJELU. ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI I PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTI PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆEM KVALITETU I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KAO I SVIH GARANCIJA DA MATERIJAL NA NAŠIM SAJTOVIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA NE SADRŽI KRŠENJE; DA ĆE PRISTUP NAŠIM SAJTOVIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA BITI NEOMETAN ILI BEZ GREŠKE; DA ĆE NAŠI SAJTOVI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA BITI BEZBJEDNI; ILI DA ĆE INFORMACIJE NA NAŠIM SAJTOVIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA BITI POTPUNE, TAČNE ILI BLAGOVREMENE.

AKO NEKO PODNESE TUŽBU PROTIV NAS U VEZI SA VAŠIM RADNJAMA ILI AKTIVNOSTIMA, OBEŠTETIĆETE NAS I OSLOBODITI ODGOVORNOSTI OD CJELOKUPNE ŠTETE, GUBITAKA I IZDATAKA BILO KOJE VRSTE (UKLJUČUJUĆI I RAZUMNE SUDSKE I ADVOKATSKE TROŠKOVE) U VEZI SA TOM TUŽBOM.

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI KOJU DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, SHVATATE I SAGLASNI STE SA TIME DA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU ILI NEKU DRUGU ŠTETU U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA NAŠIH SAJTOVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ILI SA TAKVOM ŠTETOM KOJA PROIZILAZI IZ TAKVOG KORIŠĆENJA ODNOSNO NEKORIŠČENJA. OVO OBUHVATA ŠTETU ZBOG GREŠAKA, PROPUSTA, PREKIDA, NEISPRAVNOSTI, KAŠNJENJA, KOMPJUTERSKIH VIRUSA, VAŠEG GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA, NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA I MIJENJANJA VAŠIH ISPORUKA I PODATAKA, I OSTALIH MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH GUBITAKA. OVO OGRANIČENJE VAŽI BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE NAVEDENA ŠTETA U SKLADU SA USLOVIMA UGOVORA, REZULTAT NEMARA ILI NEČEG DRUGOG, PA ČAK I AKO SMO MI ILI NAŠI PREDSTAVNICI BILI NEMARNI ILI SMO UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Privatnost podataka

Ako nam na IQOS stranicama dostavite podatke o ličnosti, obradićemo ih u skladu sa obaveštenjem o privatnosti koje je dostupno ovdje.

Izmjene ovih Pravila

Ova Pravila možemo da mijenjamo s vremena na vrijeme bez prethodnog obavještenja. Pozivamo Vas da provjerite ova Pravila svaki put kada pristupite i koristite naše IQOS stranice kako biste imali najnovije informacije. Ako i posle toga nastavite da koristite IQOS stranice, to znači da prihvatate najnovija Pravila. Datum na vrhu ove strane pokazuje kada su ova Pravila poslednji put ažurirana.

Nadlježnost

Ova Pravila i Vaše korišćenje naših IQOS stranica podliježe zakonima Švajcarske, a Vi neopozivo dajete saglasnost za nadležnost sudova u Lozani, Švajcarska, bez obzira na bilo koje međunarodne odredbe o sukobu zakona, isključujući UN Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine.

Pravo na asignaciju, nemogućnost odricanja, neodvojivost odredaba

PMI može da prenese svoja prava i obaveze prema ovim Pravilima na bilo koje lice u svakom trenutku bez obaveze da Vas obavjesti o tome, osim ako je obavještenje obavezno prema važećem zakonu, ali to neće uticati na Vaša prava niti na naše obaveze prema ovim Pravilima.

Naše neinsistiranje na strogoj primjeni ovih Pravila ne predstavlja odricanje od ovih Pravila,  niti umanjuje prava PMI-a. Korisnici uvek treba da pretpostavljaju da su ova Pravila važeća.

Ako se neka odredba ovih Pravila smatra nevažećom ili neizvršivom, ostatak ovih Pravila i dalje će ostati na snazi.

 

Hvala Vam što ste ovo pročitali.  Uživajte u našoj zajednici!

 

 

,