Loading...
Da li želite da saznate više o prednostima korišćenja IQOS-a? Ostavite nam broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati
*
*
*
close

Više od deset godina razvoja i uloženih 6 milijardi dolara.

iqos

ZAGRIJAVANJE ILI SAGORIJEVANJE

iqos
Zagrijavanje duvana, umjesto sagorijevanja, možda izgleda kao mala promjena - ali zapravo predstavlja potpuno nov način uživanja u duvanu. Kada zapalite cigaretu, duvan gori na temperaturi višoj od 800°C pri vrhu, proizvodeći dim i pepeo. IQOS zagrijava duvan do temperature od 350°C, otpuštajući na taj način pravi ukus duvana i nikotin, ali bez sagorijevanja duvana.

ZAGRIJAVANJE DUVANSKIH PATRONA

IQOS
IQOS