Loading...
Da li želite da saznate više o prednostima korišćenja IQOS-a? Ostavite nam broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati
*
*
*
close

Više od deset godina razvoja i uloženih 6 milijardi dolara.

iqos

ZAGRIJAVANJE ILI SAGORIJEVANJE

iqos
Zagrijavanje duvana, umjesto sagorijevanja, možda izgleda kao mala promjena - ali zapravo predstavlja potpuno nov način uživanja u duvanu. Kada zapalite cigaretu, duvan gori na temperaturi višoj od 800°C pri vrhu, proizvodeći dim i pepeo. IQOS zagrijava duvan do temperature od 350°C, otpuštajući na taj način pravi ukus duvana i nikotin, ali bez sagorijevanja duvana.

ZAGRIJAVANJE DUVANSKIH PATRONA

IQOS
Kada zapalite cigaretu, kombinacija kiseonika sa duvanom drži Vašu cigaretu upaljenom i sagorijeva duvan. To pruža energetski izvor za oslobađanje nikotina i ukusa. Kada pušite cigaretu, izgubite većinu duvana (2/3 tačnije) tokom procesa sagorijevanja. IQOS HeatControl™ tehnologija koristi oštricu za zagrijavanje kako bi zagrijala duvan unutar naših specijalno dizajniranih duvanskih patrona - ovo zamijenjuje duvan koji je izgubljen u cigareti. Tako da dobijete užitak cjelokupnog pravog duvana u Vašoj duvanskoj patroni... ali bez gubljenja duvana ili generisanja duvanskog dima ili pepela.
IQOS