Loading...
Da li želite da saznate više o prednostima korišćenja IQOS-a? Ostavite nam broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati
*
*
*
close
FDA odluka: nova prekretnica za IQOS
FDA odluka: nova prekretnica za IQOS

FDA odluka: nova prekretnica za IQOS

Ključna prekretnica: FDA zaključuje da potpuni prelazak na IQOS smanjuje izloženost organizma štetnim ili potencijalno štetnim materijama.

 1. jula 2020. američka Uprava za hranu i ljekove (FDA), vladina agencija odgovorna za zaštitu javnog zdravlja, donijela je istorijsku odluku koja se odnosi na IQOS. Odlučila je da se  IQOS i tri varijante duvanskih patrona, mogu prodavati u SAD-u kao duvanski proizvod modifikovanog rizika (MRTP), sa informacijama o smanjenom stepenu izloženosti.
   
  IQOS je prvi i jedini sistem zagrijavanja duvana koji je prošao FDA postupak prijave  za  duvanske proizvode modifikovanog rizika, zaključujući da potpuni prelazak na IQOS smanjuje izloženost organizma štetnim ili potencijalno štetnim materijama *.

  Odluke FDA donete su nakon višegodišnjeg pregleda naučnih dokaza dostupnih o IQOS-u.

  Nakon što je pregledala sveukupne dostupne naučne dokaze o IQOS-u, FDA je zaključila da:
  • IQOS zagrijava duvan, ali ga ne sagorijeva.
  • Nepostojanje sagorijevanja značajno smanjuje proizvodnju štetnih ili potencijalno štetnih materija.
  • Naučni dokazi pokazali su da potpuni prelazak sa cigareta na IQOS značajno smanjuje izloženost organizma štetnim ili potencijalno štetnim materijama **.

  Odluke FDA pokazuju da je IQOS bitno drugačiji proizvod u poređenju sa cigaretama. IQOS je bolji izbor za odrasle koji bi inače nastavili sa konzumacijom cigareta. Za razliku od cigareta koje sagorijevaju duvan, IQOS ga zagrijava. Ovim se značajno smanjuje proizvodnja štetnih ili potencijalno štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.Tokom poslednjih 10 godina izgradili smo tim koji broji više od 400 naučnika i stručnjaka za istraživanje i razvoj i uložili smo značajno u jedan cilj: stvaranje alternative za cigarete za one odrasle pušače koji žele bolji izbor nego što je to nastavak pušenja.
  Stoga smo ponosni što na našem putu razvoja slavimo ovu prekretnicu, želimo da se dokazujemo korak po korak i da nastavimo ispunjavati svoja obećanja.


  Važna informacija: IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost.

 

* Izvor: PMI tromesečne studije smanjene izloženosti sprovedene u Japanu i SAD-u u skoro realnim životnim uslovima. Ove studije su izmjerile izloženost na 15 štetnih hemikalija; poređeni su nivoi takvih hemikalija kod pušača koji su prešli na IQOS sa nivoima izmjerenim kod pušača koji su nastavili sa konzumacijom cigareta.
** Izvor: Marketing odluka od strane  FDA za IQOS sistem od 7. 07. 2020.