Loading...
Da li želite da saznate više o prednostima korišćenja IQOS-a? Ostavite nam broj telefona i mi ćemo vas kontaktirati
*
*
*
close
FDA: IQOS je proizvod modifikovanog rizika
FDA: IQOS je proizvod modifikovanog rizika

FDA: IQOS je proizvod modifikovanog rizika

IQOS ZAGRIJEVA DUVAN, ALI GA NE SAGORIJEVA

Američka agencija za hranu i ljekove (FDA) donijela je odluku da se IQOS, proizvod kompanije Filip Moris koji zagrijava, a ne sagorijeva duvan, može svrstati u kategoriju “duvanskih proizvoda modifikovanog rizika” (MRTP), kao i da je informisanje potrošača o smanjenoj izloženosti štetnim materijama prilikom korišćenja ovog uređaja u skladu sa promocijom javnog zdravlja.

IQOS sistem za zagrijavanje duvana je prvi i jedini elektronski proizvod koji koristi nikotin, a koji je FDA svrstala u kategoriju “proizvoda modifikvanog rizika”, obrazlažući svoju odluku sljedećim zaključcima: IQOS zagrijava, a ne sagorijeva duvan; korišćenjem ovog uređaja značajno se smanjuje proizvodnja štetnih i potencijalno štetnih hemikalija; naučna istraživanja potvrđuju da potpuni prelazak sa klasičnih cigareta na IQOS umanjuje izoženost organizma štetnim i potencijalno štetnim materijama.

“Ova odluka FDA-a predstavlja istorijsku prekretnicu u oblasti javnog zdravlja u dijelu prevencije bolesti prouzrokovanih pušenjem. Ona značajno nadograđuje rastući naučni konsenzus da je IQOS bolji izbor od nastavka pušenja“, rekao je Aleksandar Jakovljević, generalni direktor kompanije Filip Moris za jugoistočnu Evropu, dodajući da se IQOS sistem za zagrijavanje duvana fundamentalno razlikuje od tradicionalnih cigareta i da shodno tome mora imati fundamentalno različit regulatorni okvir, što je Američka agencija za hranu i ljekove prepoznala ovom odlukom.

“Saradnja vlada i organizacija koje se brinu o javnom zdravlju, kakva je ovom prilikom demonstrirana u SAD, ubrzala bi prelazak punoljetnih pušača na proizvode koji su bolji izbor za njihovo zdravlje. I dalje je jedina opcija koja sa sobom ne nosi nikakav rizik nikad ne početi ili potpuno ostaviti sve nikotinske proizvode, ali za one koji ne prestanu najbolje što mogu uraditi je da potpuno pređu na kontrolisane, naučno utemeljene, bezdimne proizvode. Zaključno sa 31. martom 2020. godine 10,6 miliona pušača širom svijeta potpuno je ostavilo cigarete i prešlo na IQOS”, dodao je Jakovljević i zaključio da inovacije poput IQOS-a mogu dramatično ubrzati smanjenje broja pušača, što je prilika vijeka koja se ne smije propustiti.

Odluka da se Filip Moris-u odobri MRTP aplikacija kojom se IQOS sistem svrstava u kategoriju duvanskih proizvoda modifikovanog rizika uslijedila je nakon sveobuhvatne analize obimne naučne dokumentacije koju je kompanija agenciji predala u decembru 2016. godine. Ovoj odluci prethodilo je odobrenje FDA-a iz aprila 2019. godine, kojim je omogućena komercijalizacija IQOS-a na američkom tržištu.

Izvor: Cdm.me